Dane kontaktowe

Zepsute Wakacje sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

ul. Elektoralna 12A lok. 94, 00-139 Warszawa,
zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS

KRS: 0000705700,
REGON: 368842030,
NIP: 5252730953,
o kapitale zakładowym 5 000 PLN.

+48 32 258 44 00

kontakt@zepsute-wakacje.com